Rahapelaaminen on monen ongelma -webinaari 15.5.2024

OHJELMA

 

Tutkimustuloksia

13–13.30 Miten rahapelaaminen näkyy omaisten elämässä ja millainen on rahapelaamisen ja mielenterveyden yhteys?, Johanna Järvinen-Tassopoulos, tutkimuspäällikkö THL

Rahapelaaminen ja läheiset ilmiönä

13.30–14.00 Rahapeliongelma ja läheiset: esiintyvyys ja haitat, Sari Castren, tutkimuspäällikkö THL

14.00–14.25 Rahapelaaminen läheisen silmin, Minna Korpi-Ruutiainen, kokemusasiantuntija, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

14.25-14.30 Tauko

14.30-15.00 Problem gambling in the United States – Youth gambling, family impacts, mental health and interventions. Marc N. Potenza, M.D., Ph.D. Steven M. Southwick Professor of Psychiatry, Yale University

Työkaluja ja keinoja tukemiseen

15.00–15.15 Kolmas pyörä: raha. Taloudellisen toipumisen näkökulma, Jenna Mäkelä, hankesuunnittelija, Rahat pelissä -hanke, Sosped-säätiö

15.15-15.30 Työkaluja ja keinoja läheisten tukemiseen, Salla Ristolainen, asiantuntija, FinFami ry

 

PROGRAM

 

Research results

13.00–13.30 How does gambling appear in the lives of relatives, and what is the connection between gambling and mental health? Johanna Järvinen-Tassopoulos, Resarch Manager THL

Gambling and loved ones as a phenomenon

13:30–14:00 Probelm gambling: prevalence and gambling-related harms for affected others, Sari Castren, Research Manager THL

14.00–14.25 Gambling through the eyes of a loved one, experience expert, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

14:25-14:30 break

14.30-15.00 Problem gambling in the United States – Youth gambling, family impacts, mental health and interventions. Marc N. Potenza, M.D., Ph.D. Steven M. Southwick Professor of Psychiatry, Yale University

Tools and ways to support

15:00–15:15 The third wheel: money. The perspective of economic recovery, Jenna Mäkelä, project designer, Money at Stake project, Sosped Foundation

15.15-15.30 Tools and ways to support loved ones, Salla Ristolainen, expert, FinFami ry

 

FinFamin ja THL:n yhteistyössä järjestämä webinaari on tarkoitettu mielenterveysalan ammattilaisille, FinFamin työntekijöille, vapaaehtoisille ja omaisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

The webinar organized by FinFam and THL in cooperation is intended for mental health professionals, FinFam employees, volunteers and relatives, as well as anyone interested in the matter.
https://finfami.fi/ajankohtaista/osallistu-rahapelaaminen-on-monen-ongelma-webinaariin/

fiSuomi